Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Mango opinie

Mango.pl to rów­nież po TV Mar­ket duży sklep tele­za­ku­powy. Mango.pl do swo­ich reklam wyko­rzy­stuje znane osoby z tv np. pre­zen­tera Zyg­munta Chajzera

Jeśli chcesz wyra­zić swoje opi­nie na temat Mango, możesz to zro­bić w komen­ta­rzach do tego postu

Czy kupiłaś/eś kie­dy­kol­wiek pro­dukt z tele­za­ku­pów Mango?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading …
 • marcin says:

  napewno w mango jest naj­ta­niej spo­śród wszyst­kich firm tele­za­ku­po­wych. pole­cam. zaku­pi­łem u nich pas który byl dobrej jako­sci i skutecznosci

 • Kaja says:

  Kupi­łam pas jestem zado­wo­lona dobra jakość więc naprawdę polecam.

 • Tobi says:

  Tele­za­kupy Mango to jedna wielka ściema. Chińsz­czy­zna aż trzesz­czy. Ceny masa­kra i jeszce pró­bóją nabić ludzi w butelke zatrud­nia­jąc akto­rów. Żal

 • Darek says:

  Ja tam jestem zado­wo­lony z zaku­pów w Mango

 • Ania says:

  Kupi­łam już kilka rze­czy na mango. Zachę­cają dobrymi pro­duk­tami w rekla­mach a rze­czy­wi­stość wygląda ina­czej. Pro­dukty są sła­bej jako­ści. Nie pole­cam ! Ostat­nio zaku­piony pro­dukt u nich to pomoc­nik kuchenny z soko­wi­rówką. Cho­dzi bar­dzo gło­śno, sok leci po ścian­kach jak wyci­skam, musze krzywo szklankę pod­kła­dać. Nie będę tego bar­dziej komen­to­wać. Nie polecam !

  • BEKI says:

   JEDNA WIELKA SCIEMAKUPILAM PROSZEK DO PRANIAODPLAMIACZ ORAZ GETRY DDCHUDZAJACE , PROSZEK NIE ODPLAMIA GETRY WCALE NIE MODELUJA SYLWETKII W DODATKU NIE CHCA PRZYJMOWAC REKLAMACJI

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

newsletter software .