Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Nicer Dicer Plus opinie

Nicer Dicer Plus Opinie

The video can­not be shown at the moment. Ple­ase try again later.

Nicer Dicer Plus to wie­lo­czyn­no­ściowa szat­kow­nica do warzyw i owo­ców. Według zapew­nień dys­try­bu­tora jest ona znacz­nie ulep­szoną wer­sją poprzed­niego modelu — użyto trwal­szych mate­ria­łów oraz dodano kilka przy­dat­nych dodatków.

Jeśli posia­dasz Nicer Dicer Plus — napisz pro­szę swoje opi­nie o tym pro­duk­cie w komen­ta­rzu do tego posta.

[nggal­lery id=6]

 

Category: Kuchnia
 • Aneta says:

  Hey jak wygląda sprawa ostrzy w Nicer Dicer plus? Są ostre? niech ktoś napi­sze jakieś opi­nie kto ma tą szatkownie

 • Baśqua says:

  Hey przy­łą­czam się do pyta­nia, czy ma ktoś ten Nicer Dicer Plus? Jestem cie­kawa jakie sa opi­nie na jego temat bo musze szybko kupić jakąś szat­kow­nice jesz­cze przed świętami

 • Olga says:

  Ja mam dopiero od kilku dni i spraw­dza się w kuchni bar­dzo dobrze. Jest tu duzo czę­sci i jesz­cze wszyst­kich nie wyko­rzy­sta­lam. Cena tro­che wysoka iale te pla­stiki to nie jest jakis chin­skie dzia­do­stwo tylko sa wyko­nane trwale

  • Ula says:

   Ok o taką odpo­wiedź mi cho­dziło bo te plastki to są naj­waż­niej­sze. Ważne żeby byly grube bo sa trwal­sze a nie takie cienkie.

 • Ania says:

  A ja jestem cie­kawa czy rze­czy­wi­ście robi taką małą kostkę jak poka­zują w tele­wi­zji. Można wło­żyć całą ewen­tu­al­nie poł cebuli i pokroi rze­czy­wi­ście w taką drobną kostkę??

  • Agnieszka says:

   Tak, ja wkła­dam pół cebuli i kroi mi na małą kostkę. Jak jest więk­sza cebula, to trzeba mocno przy­ci­skać (ja całą siłą) nawet kilka razy. A co naj­waż­niej­sze że się ni płacze :-)

 • Ania says:

  witam, nikt mi nie odpo­wie­dział na moje pyta­nie, więc stwier­dzi­łam, że spró­buje i sku­szę się na ten rewe­la­cyjny sprzęt. Jak się oka­zało wcale nie jest taki rewe­la­cyjny. Następ­nym razem przy zaku­pie na “taką” kwotę dłu­żej się zasta­no­wię. Pla­stiki rze­czy­wi­ście są dobrej jako­ści i na pewno wytrzy­mają długo, noże są ostre. Lecz cały ten sprzęt jest według mnie nie do końca przemyślany…przynajmniej nie za te pieniądze

 • Mariola says:

  Kupi­łam Nicer Dice­ser plus. Jakość wyko­na­nia jest na dobry pozio­mie, noże są ostre. Całość wygląda porząd­nie. Jedyne co odstra­sza to cena, która wydaje się zbyt wygó­ro­wana. Ale sam pro­dukt jest godny polecenia

 • Iwona says:

  inte­re­suje mnie czy ugo­to­wane warzywa można swo­bod­nie kroić nie wyj­dzie z tego jakaś ciapa?

  • Mariola says:

   Iwonko,
   Ja kroję na nim jajka i ziem­niaki na sałatkę jarzy­nową i wszystko jest w porządku

   • @ires says:

    A jam mam takie kółeczko z kratką za 5zł. Przy robie­niu sałatki działa bez­błęd­nie a i cena lekko niższa :)

 • Hania says:

  Ja mam Nicer Dicer w wer­sji plus 9 nie mylic ze sta­rym Nicer Dice­rem). Uży­wam go juz od kilku dni więc myśle mam prawo do wypo­wie­dzi na jego temat. Do głów­nych zalet tego urzą­dze­nia należy z pew­no­ścia zali­czyć szyb­kość w przy­go­to­wy­wa­niu, a raczej szat­ko­wa­niu warzyw i innych skład­ni­ków. Bar­dzo dobre pla­stiki i ostre noże. Do wad to na pewno cena bo nie jest to urzą­dze­nie dla ubo­gich no i to że na początku użyt­ko­wa­nia za bar­dzo nie wie­dzia­łam jak mam się za to wszystko zabrać (trzeba troszkę wprawy) Ogól­nie zakup udany ale port­fel tro­che nadszarpnięty

 • Marta says:

  Fakt mógłby być tań­szy ten Nicer Dicer, sama bym chciała go kupić ale na razie samym nożem sobie jakoś radzę:)

 • Tola says:

  Ja aku­rat muszę 4 buzie wykar­mić wiec taki ‘pomoc­nik’ raczej jest potrzebny w domu. Robi się duzo szyb­ciej wszyst­kie surówki i inne potrawy. Cie­kawa jestem jak szybko te noże się tępią. Ma ktoś dłu­żej to ustrojstwo?

  • Daria says:

   Tola, ja uży­wam około 2 mie­sięcy i na razie wszystko jest ok. Uży­wam tak sred­nio 3–4 razy w tygo­dniu. Na poczatku musia­łam sie przy­zwy­cziac jak to szybko i spraw­nie skła­dac i teraz mi to idzie nawet dobrze:)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

newsletter software .