Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Opaski magnetyczne Dr Levina opinie

Opa­ski magne­tyczne Dr Levina opinie

The video can­not be shown at the moment. Ple­ase try again later.

Opa­ski magne­tyczne Dr Levina — opis ze strony dystrybutora:

Magne­tyczne opa­ski na kolana oraz opa­ska na nad­gar­stek mają dobro­czynne dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lowe. Dzięki wbu­do­wa­nym magne­som, szybko i sku­tecz­nie łago­dzą ból. Moc opa­sek wynosi 400 gaus­sów.

Swoje opi­nie na temat magne­tycz­nych opa­sek Dr Levina możesz napi­sać w komen­ta­rzu do tego posta.

[nggal­lery id=10]

Czy masz ory­gi­nalne opa­ski magne­tyczne Dr Levina?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading …

 

Category: Zdrowie
 • Adrian says:

  Działa pod warun­kiem że kupimy ory­gi­nał, a z tym ciężko bo pod­róby wyglon­dają podobnie

  • Gabriela says:

   Dałam się nabrać dwu­krot­nie — zamó­wi­łam pierw­sze opa­ski w Mar­ke­cie za 174 zł. Przy­słano mi jakiś bubel — cien­kie opa­ski, byle jak zszyte, z rze­pami uszka­dza­ją­cymi naskó­rek — żad­nego magnesu nie wyczu­łam w tej cien­kiej , podwój­nej czę­ści, oka­la­ją­cej kolano. Ode­sła­łam. Jako że bar­dzo mnie kolano boli, spró­bo­wa­łam jesz­cze raz sko­rzy­stać z oferty jakiejś firmy Hurt 24(Brzesko)i kupi­łam opa­ski za 59 zł. + kurier 20 zł.
   Dosta­łam taki sam, iden­tyczny szmelc, pod­róbkę !! Oszu­stów jest masa i nie wia­domo, kto i czy wysyła ory­gi­nalne opa­ski tego dok­tora. To jest nie­do­pusz­czalne, żeby takie bandy naciagaczu=y gra­so­wały w Pol­sce bez­kar­nie !!! Są do wyrzucenia.

 • Marcin says:

  Sorry ale jakoś nie wie­rze w to że działa

 • Lovi says:

  Ple­ase napisz­cie czy dzia­łają bo to ma być prezent

  Październik 29, 2011 at 10:38 am
 • Rob says:

  O dziwo dzia­łają, Ja oso­bi­ście uży­wam na nad­gar­stek (tenis)a ciotka używa ta na kolano i sobie chwali. One pod­trzy­mują rzepkę i nie ma bólu albo jest dużo mniej­szy.
  Nie­stety nie wiem czy kupi­li­śmy ory­gi­nalne ale zapla­ci­li­smy 149 w tvmarkecie

 • Rudy says:

  Weź­cie się ludzie, lepiej zrzu­cić pare kilo to i stawy nie beda cier­pialy a ludzie mysla ze zaloza opa­ske i juz po klopocie

  • Kubica says:

   Chciał­bym Ci pogra­tu­lo­wać, ja jakoś nie jestem za gruby (przy­naj­mniej tak sądzę 182cm/70kg) a kolana bolą ! Opa­ska działa, ponie­waż jest to odpo­wied­nik zabiegu fizjo­te­ra­peu­tycz­nego magnetronik

 • Podróbki?? says:

  Witam Was, nie wiem co jest ale na mnie wogole to nie dziala. Sprze­dawca mi mowil ze na 100% orgi­nalne sa te opa­ski, a teraz gdzie napi­sli ze ta na kolano orgi­nalna jest bez­owa a ja mam czarna. Napisz­cie bo nie wiem co mam zro­bic czy kupi­lam orgi­nal czy pod­robke. Mam nadzieje ze jak pod­robke to dostane pie­nia­dze od alle­gro? Czy ktos mial taki problem?

 • Jadwiga says:

  Witam.Oto moje spostrzezenia.Opasek nie mam bo nie sa mi potrzebne.Natomist sto­suje chin­skie banki magne­tyczne na
  bol ledzwiowy kregoslupa.Zmiany w kre­go­slu­pie duze,ze
  pro­po­nuja mi operacje.Bol nie pozwa­lal mi sie poru­szac.
  Wtedy lekarka z Chin pole­cila mi te banki.Teraz nie boje sie juz bolu i o ope­ra­cji nie mysle.Mysle,ze cos jest dobrego z tymi magnesami.Teraz wnu­się bola kolana i stad moje zain­te­re­so­wa­nie opaskami.Szukam tan­szych bo te z TV to rozboj.Wyprobujcie,koszt nie jest az taki wysoki.
  Zycze zdrowia

 • Olaf says:

  Widze tutaj na tym forum ze poru­szany jest temat orgi­nal­no­sci pro­duk­tow. Pozwo­li­lem sobie zgle­bic ten temat, podzwo­ni­lem po paru insty­tu­cjach i wiem wszystko jak to jest z tymi opa­skami. W sumie za te infor­ma­cje ktore tu napi­sze ktos powi­nien mi zapla­cic ale ok zro­bie to za darmo. Otoz pro­sze pan­stwa uwaga! Orgi­nalne opa­ski magne­tyczne Dr Levina sprze­daje tylko firma TV Mar­ket. Opa­ski te są od 2 mie­siecy ZAREJESTROWANE w urzę­dzie pro­duk­tów medycz­nych jako WYRÓB MEDYCZNY (wiem bo dzwo­ni­lem do nich). Wszyst­kie inne opa­ski to pod­robki i nacia­ga­nie ludzi w butelke i jawne oszu­stwo za ktore grozi wie­zie­nie. Dzie­kuje za uwage

  • Ala says:

   Mam pyta­nie do osób ktore sto­suja te opaski.Po jakim cza­sie czuc pierw­sze efekty?

   • Hanna says:

    Ala, to już od razu jak zało­żysz to czuć róż­nice bo te opa­ski tak pod­trzy­muja rzepke i czuc ulge od razu bo ja przy­naj­mniej tak czu­lam. Ja tak naprawde to tylko do spa­nia je scia­gam a tak to nosze caly czas

  • Memiś says:

   Ale one zostaly wypro­du­ko­wane w Chi­nach i dalej nie wiem czy są oryginalne.Dr.Lewin prze­cież nie jest Chińczykiem.

   • Ania says:

    Memiś
    Opa­ski Dr Levina wyna­le­ziono w USA, nato­miast pro­duk­cja odbywa się w Chi­nach ze względu na niż­sze koszty. Mnó­stwo firm prze­nosi swoje fabryki do Chin i tak było rów­nież w tym przy­padku. Nie wpływa to na jakość pro­duktu. Pro­blem leży w tym że od razu poja­wia się mnó­stwo podróbek.

 • Olaf says:

  Ja kupi­łem opa­ski magne­tyczne Dr Webera i powiem że nie warto bo nic mi nie pomo­gly, tylko nie­po­trzeb­nie wyda­lem moje ciezko zaro­bione pie­nia­dze a kolano mnie boli tak samo jak mnie bolalo wiec nie pole­cam nikomu a wrecz odradzam

 • Seba says:

  Ja nie­stety kupi­łem ten syf za 29 zł. Wyglada zupel­nie ina­czej niz na zdje­ciach i na rekla­mie tv mar­ketu. Pierw­szy raz zosta­łem oszu­kany kupu­jac w Inter­ne­cie, chciał­bym wszyst­kich tutaj prze­strzec zeby nie kupo­wali tych opa­sek pod­ro­bio­nych za 29 zl bo to tylko kawa­lek mate­rialu, lepiej isc i kupic sobie w pasman­te­rii zwy­kla opa­ske za 50gr i bedzie­cie mieli to samo. Sprawe zglo­si­lem juz na Policje

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

newsletter software .