Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Plastry Aikido opinie

Pla­stry Aikido opinie

The video can­not be shown at the moment. Ple­ase try again later.

Pla­stry Aikido według zapew­nień dys­try­bu­tora mają oczysz­czać orga­nizm z tok­syn. Jeśli masz pla­stry Aikido i możesz potwier­dzić, że dzia­łają (lub nie) pozo­staw swoje opi­nie w komen­ta­rzu do tego posta.

Category: Zdrowie
 • Zbyszek says:

  Tra­ge­dia. Nabi­ja­nie ludzi w butelke. Pla­ster wystar­czy zmo­czyc zeby poka­zal niby ze tok­syny wycia­gnal. Oszustwo,oszuswo i jesz­cze raz oszu­stwo. Pla­stry aikido kom­plet­nie nie dzia­laja, nie daj­cie sie nabrac zlodziejom

  • Wanda says:

   Nie kupuj­cie tego g.…(mam na myśli pla­stry) bo wylą­du­je­cie w szpi­talu jak mój mąż.Oczyścił się tak skutecznie(używał przez tydzień) ze wszystkiego-z mikro­ele­men­tów również.Jeszcze po kilku dniach dodat­kowo przy­słano mi bez mojej wie­dzy 20 szt.za 99zł.Dzwonię do paniusi,że jakaś pomyła a pani obja­śnia iż to jest promocja!!!!i pozwo­lili sobie sami zadbać o moje zdrowie.Banda naciągaczy,nigdy z tej firmy już nic nie kupię(moi zna­jomi również).

 • Tragedia says:

  Potwier­dzam to co napi­sał przed­mówca. Nabi­ja­nie ludzi w butelkę, na mnie nic nie dzia­łało, zero jakiej­kol­wiek zmiany, oszu­stwo które moim zda­niem nadaje się do pro­ku­ra­tora. Jeśli ktoś ma kasę, którą chęt­nie by chciał wyrzu­cić w błoto to jest naj­lep­sza droga

 • Mika says:

  Wiel­kie g.…..

 • Alex says:

  Bar­dzo pro­szę nie pisać nega­tyw­nych opi­nii na temat pla­strów Aikido. Tak się składa, że pla­stry Aikido zaku­pione w fir­mie Vita­shop w pro­mo­cji używa cała moja rodzina i odkąd zaczęli ich uży­wać, wszy­scy czują się wspaniale.

  • Jo says:

   Alex ile Ci dali za tą wypo­wiedź? Pew­nie Twoja rodzina ma wszyst­kie pro­dukty z vita­shop haha­hah, napewno wszy­scy sie­dzą przed tele­wi­zo­rem i tylko cze­kają na reklamy vita­shop i jak tylko się pojawi zaraz wszy­scy dzwo­nią i kupują (no żeby inni nie wyku­pili). Śmiać mi się chce jak pra­cow­nik firmy pisze opi­nie na temat wla­snej firmy a tutaj mamy ide­alny tego przy­kład. A wra­ca­jąc do tematu to pla­stry Aikido faj­nie pod­cie­rają tyłek.
   Dzię­kuję za uwagę i dobranoc

 • Oszukana says:

  Nie­stety nie działają.…

 • Szaser says:

  Te pla­stry to MEGA-oszustwo!!!
  Potem jesz­cze pozwa­lają sobie na dal­sze nęka­nie tele­fo­nami o następne zakupy tego szajsu.
  W końcu powie­dzia­łem, żeby się odpier…lili i na razie pomogło.

  • Tomek says:

   Sza­ser bo z nimi wszyst­kimi trzeba ostro. Ja mam jedną metodę, jak dzwoni jakaś kon­sul­tantka do mnie to ja gadam tylko o sek­sie, żeby sie ze mną umó­wiła, albo pytam jaką bie­li­zne ma na sobie itp 9/10 odpusz­cza od razu inne kon­tu­nu­ują roz­mowę ale juz z pry­wat­nego tele­fonu heheheh

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

newsletter software .