Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Slim ‘n Lift Aire opinie

Slim ‘n Lift Aire opinie


The video can­not be shown at the moment. Ple­ase try again later.

Opis ze strony dystrybutora:

Slim ‘N Lift Aire to naj­now­sze odkry­cie w dzie­dzi­nie bie­li­zny kształ­tu­ją­cej syl­wetkę. Bie­li­zna wyszczu­pla­jąca Slim ‘N Lift Aire jest lżej­sza i cień­sza niż podobne pro­dukty na rynku, co czyni ją jesz­cze bar­dziej prze­wiewną i dys­kretną. 2 sztuki w zestawie!

[nggal­lery id=4]

Opi­nie o Slim ‘n Lift Aire można zosta­wić w komen­ta­rzach

 

Category: Uroda
 • Wiola says:

  Efekt jest ok, ale gorzej się roze­brać przed face­tem i czar pryska:)

 • Kamila says:

  Wiola możesz roz­bie­rać się przy przy­ciem­nio­nym świe­tle. Czy wie ktoś czym różni się ten od tań­szych. Bo ni eukry­wam mam chrapkę na tą bie­li­znę ale cena tro­che odstrasza

 • Endriu says:

  Oj kobitki, ład­nie to tak oszu­ki­wać mężczyzn?

  Październik 21, 2011 at 11:44 am
 • Bożena says:

  Tu nie cho­dzi o oszu­ki­wa­nie tylko o to żeby się dobrze czuć. Dla­czego mam nie kupo­wać cze­goś co nie poprawi mojego samo­po­czu­cia. Mam męża i on wie jak wyglą­dam. Taka bie­li­zna służy tylko mi żebym sama się lepiej czuła

 • Wiola says:

  A czy nie wie­cie może w zime jest w tym cieplo?

  Październik 29, 2011 at 10:40 am
 • Ars787 says:

  Wiola,
  To jest nor­malna bie­li­zna i nie ma żad­nego ocie­ple­nia więc zimą należy się ubie­rać jak przy nor­mal­nej bieliźnie

 • Kobietka says:

  Wiem że to głu­pie pyta­nie ale czy pod tą bie­li­znę trzeba zakła­dac nor­malną bieliznę?

 • robertrobson says:

  O jobi5ki kobitki a nie widzi­cie, że w strój ubrali jakąś szczu­płą i wyspor­to­waną lalę. Dla­czego nie dali kogoś o puszy­stych kształtach?

 • Natka says:

  Hey a czy któ­raś z was kupiła już w tej pro­mo­cji co dają halkę za darmo. Cie­kawa jestem ten halki, czy to jest dobrej jako­ści?? Wia­domo jak cos gra­tis to nie koniecz­nie musi być dobre. Napisz­cie plis. Dzięki

 • Monia says:

  mam tą bie­li­znę, po roku czasu tro­chę się znisz­czyła. zamie­rzam kupić 2 kom­plet. Naprawde jest lekka wygodna, a co do wyszczu­ple­nia to warto ówcze­snie zmie­rzyć sobie roz­niar nosze ubra­nia rozm 42 a tę bie­li­zne mam M lepiej mode­lo­wała brzu­szek i boczki. ubra­nia wło­rzone na nia zaó­wa­rzal­nie sa luzniejsze.polecam

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

newsletter software .