Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Slim ‘n Lift Aire opinie

Slim ‘n Lift Aire opinie


The video can­not be shown at the moment. Ple­ase try again later.

Opis ze strony dystrybutora:

Slim ‘N Lift Aire to naj­now­sze odkry­cie w dzie­dzi­nie bie­li­zny kształ­tu­ją­cej syl­wetkę. Bie­li­zna wyszczu­pla­jąca Slim ‘N Lift Aire jest lżej­sza i cień­sza niż podobne pro­dukty na rynku, co czyni ją jesz­cze bar­dziej prze­wiewną i dys­kretną. 2 sztuki w zestawie!

[nggal­lery id=4]

Opi­nie o Slim ‘n Lift Aire można zosta­wić w komen­ta­rzach

 

newsletter software .